Frézování náletů, pařezů a půdy

 • provádíme povrchové frézování náletových dřevin rychloběžnou lesní frézou, kterou rychle zlikvidujeme veškerý stojící porost po úroveň země
 • po povrchovém frézování nebo ručním výřezu nabízíme půdní frézování díky kterému se zlikvidují pařezy a kořeny v zemi do hloubky až 30 cm
 • půdní fréza se dá také použít pro nakypření extrémně zhutněné zeminy (např. od stavebních strojů)
 • v případě plochy s velkými pařezy (průměr nad 40 cm) frézujeme pařezy pařezovou frézou s hloubkou frézování až do hloubky 40 cm
 • nabízíme kompletní rekultivace zarostlých pozemků:
  1. povrchové frézování stojícího porostu
  2. půdní frézování pařezů a kořenů
  3. bránování (dorovnání) půdně vyfrézované plochy
  4. případně zasetí luční směsi trávy

Cena:
Dle typu a délky práce (hodinově nebo dle m2).