Mulčování travnatých ploch

  • ideální pro údržbu stavebních pozemků, solárních elektráren, lučních porostů
  • doporučujeme pro pozemky s malou frekvencí sekání během roku
  • tráva je rozdrcena a samovolně se rozpadá, není třeba odvoz rostlinných zbytků
  • jednoduchá likvidace přerostlé trávy, hravě zvládneme i hektarové plochy

Cena:
Dle velikosti plochy a výšky porostu