Rizikové kácení, ořez stromů a živých plotů

  • provádíme veškeré rizikové kácení stromů, včetně kácení v lesním porostu
  • náročnější případy řešíme dle potřeby s využitím techniky (plošina, jeřáb, naviják) nebo stromolezecky
  • každoročně se účastníme množství školení a kurzů jak v oblasti bezpečné práce, tak v oblasti péče o dřeviny
  • v případě plochy s velkými pařezy (průměr nad 40 cm) frézujeme pařezy pařezovou frézou s hloubkou frézování až do hloubky 40 cm
  • bioodpad z kácení nebo ořezu stromů a keřů (větve, dřevo) zlikvidujeme odvozem do kompostárny, frézováním nebo štěpkováním
  • nabízíme i možnost přesazení stromů s průměrem kmínku do 15 cm z nevhodných umístění
  • zajistíme náhradní výsadbu, případně výsadbu nové optimálnější dřeviny namísto pokácené

Cena:
Na základě popisu a zaslaných fotografií emailem nebo po osobní návštěvě.